KALBOS KULTŪROS KATEDROS LEKTORĖ LAIMA PEČKUVIENĖ
Nov 18

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 str. skelbia: Valstybinė kalba – lietuvių kalba.

Šiandien ji išgyvena sunkių išbandymų metą, siekdama atsilaikyti prieš gausiai plūstančias svetimybes, bandydama išsaugoti savo savitumą ir priimti gyvenimo iššūkius. Džiugu,kad studentai vis labiau vertina valstybinės kalbos svarbą. Palaikau Universiteto studentų atstovybės iniciatyvą rūpintis kalbos taisyklingumu.