KALBOS KULTŪROS KATEDROS LEKTORĖ LAIMA PEČKUVIENĖ

Kontaktai

Filosofijos ir humanistikos institutas

 el.paštas laima.peckuviene@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS  NURODYTAS POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETO FILOSOFIJOS IR HUMANISTIKOS INSTITUTO PUSLAPYJE